Početna stranica
  Posude tipa PP
Posude tipa ZP
Posude tipa OV
Posude tipa KZ
Posude tipa KV
Posude tipa VIK
Ostale posude
  Upit
  Kontakti
  TIP ZP
Posude tipa ZP izrađene su od visokokvalitetog materijala W.Nr. 1.4301 u standardnoj izvedbi s mogućnošću izrade cijele posude ili samo gornjeg poklopca od materijala W.Nr. 1.4571(AISI 316 TI) koji je posebno otporan na sumpornu kiselinu koja se može stvoriti u posudi. Posuda je na gornjem i donjem dijelu zatvorena konusnim dnom odnosno poklopcem na kojem je otvor za ulijevanje tekućine promjera 2 1/2" ili po narudžbi vratca promjera Ř200 sa odgovarajućim odzračnim ventilom.
Posuda je opremljena sa inox ispusnim ventilom 5/4" i totalnim ispustom 5/4", ovalnim vratima 320 x 440 mm i privarenim nogama.
Od dodatne opreme na posudu je moguće montirati nivokaz, inox pipicu za probu 3/8", termometar digitalni ili analogni, duplikator vertikalni ili na dnu, ugraditi pločasti termoblok u posudu, set za punjenje posude plinom (N ili CO2) kao i ugraditi podesive noge po visini. Moguće je ugraditi i drugačija vrata po želji kupca.
 
fegi.net INFO POINT English Deutsch