KONTAKT

PROJEKT: Jačanje konkurentnosti poduzeća ALLVAR d.o.o.

Korisnik bespovratnih sredstava:
Allvar d.o.o.

Opis projekta:
Projektnim aktivnostima poduzeće Allvar d.o.o. planira osuvremeniti proizvodni pogon nabavom novih tehnološki naprednih i energetski učinkovitijih strojeva. Projekt predviđa i značajno unaprjeđenje poslovnih procesa uvođenjem digitalnog i zelenog poslovnog modela. Navedeno će se postići nabavom i integracijom sveobuhvatnog softverskog alata koji će s jedne strane omogućiti integraciju i povezivanje većine poslovnih procesa, a s druge strane optimizaciju obrade inox lima uz značajno smanjenje količine otpadnog materijala. Naposljetku, provest će se funkcionalno održavanje hale zbog postizanja veće produktivnosti zaposlenika te zadovoljavanja osnovnih standarda za proizvodne prostore. Održavanje hale obuhvaća zamjenu krovišta, uvođenje nove rasvjete i novog sustava grijanja, obnovu poda te uvođenje dodatnog priključka električne energije.

Cilj projekta:
Uvođenje u pogon novih, tehnološko naprednih i energetski učinkovitih strojeva za obradu lima i ostalih materijala, omogućit će poduzeću Allvar d.o.o. povećanje obujma proizvodnje te zadovoljavanje stalno rastuće potražnje. Također, rekonstrukcijom proizvodne hale će se postićimanja potrošnja energije i bolja radna klima te općenito radni uvjeti koji će povećatizadovoljstvo i produktivnost zaposlenika.

Rezultati projekta:
Unaprijeđeni proizvodno-poslovni procesi i kapaciteti prijavitelja, zapošljavanje 5 osoba te povećanje prihoda od prodaje i izvoza za 25,1% do 2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta:
1.928.311,19 HRK

Iznos EU sufinanciranja:
687.400,00 HRK

Trajanje projekta:
Od 1. studenog 2021. godine do 1. studenog 2022. godine.

Kontakt osoba za više informacija:
Mihael Frančić

Email: allvar@allvar.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU projekt

Poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

TOP