VINIFIKATORI

Vinifikator tank se koristi za maceriranje crnog ili bijelog grožđa a kasnije za fermentaciju i čuvanje vina.

Ugrađeni rotacioni poljevač priključen na pumpu, omogućuje konstatnu vlažnost masulja, te sprečava podizanje masulja i njegovu oksidaciju.

Kvadratna vrata spuštena do samog dna i totalni ispust većih dimenzija omogućuju jednostavnije pražnjenje tanka.

Ugrađeno sito odvaja tekućinu od masulja koja se uz pomoć pumpe dovodi do poljevača i održava masulj vlažnim.

 • Gornja vrata D=400 mm sa odzračnim ventilom
 • Ravno dno  s nagibom 5%
 • Donja kvadratna vrata
 • Ojačano dno
 • Nivokaz D=16 mm
 • Termometar
 • Probna pipica DN 15
 • Čisti ispust kuglasti ventil 5/4”
 • Totalni ispust kuglasti ventil 2”
 • Rotacijski poljevač
 • Demontažno sito na plaštu
 • Dupli plašt za hlađenje 1m2/1000 L
 • Čahura za temperaturnu sondu
 • Oslonanc za ljestve
 • Natpisna pločica
 • Držač za ljestve
 • Dupli plašt za zagrijevanje na dnu posude
 • Različiti oblici plašta za hlađenje
 • Donja vrata drugih oblika i veličina
 • Armature i ventili različitih oblika i dimenzija
 • Digitalni termometar
 • Zatvoreni nivokaz
 • Noge podesive po visini
 • Priključak za inertni plin
 • Priključak za mješalicu
 • Cijevi unutar tanka za razbijanje masulja
TOP